Logowanie
4.6
„ Niebezpieczne towary” – Paczki z USA

Czasem paczki mogą zawierać produkty klasyfikowane jako „Towary niebezpieczne”. Dlatego ważna jest wiedza czym są towary niebezpieczne, których zgodnie z prawem nie można importować z USA.

Pewne towary są klasyfikowane jako „niebezpieczne” lub „szkodliwe” i nie mogą być dopuszczone do transportu. Te kategorie mogą zawierać następujące produkty : aerozole, perfumy, przedmioty zawierające baterie litowe – telefony komórkowe lub laptopy.

 • Produkty zawierające baterie litowo-jonowe i litowo-metalowe są klasyfikowane jako „Towary niebezpieczne”
 • Tylko kategoria towarów UN3481 może być importowana
 • Wszystkie kategorie o innych oznaczeniach nie mogą być transportowane (UN3480, UN3091, UN3090)
 • Paczki, zawierające niezidentyfikowane towary niebezpieczne będą wymagały otwarcia w celu sprawdzenia dokumentacji dla klienta, która pozwoli przypisać towar do odpowiedniej kategorii. Z przepakowaniem paczki będzie wiązała się opłata, która będzie musiała być wcześniej zaakceptowana przez Ciebie.
 • Obecnie możemy przewozić jedynie kategorię UN3481. Transport dla paczek z towarami niebezpiecznymi z tej kategorii jest organizowany raz w miesiącu jeżeli jest ich wystarczająco dużo.
 • W przypadku chęci zwrócenia towaru, który nie może zostać przewieziony do sprzedawcy z USA, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 • W przypadku chęci zakupu telefonów komórkowych bądź laptopów prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Naszym priorytetem jest upewnienie się, że zamówione paczki bezpiecznie dotrą do naszych klientów, dlatego informujemy, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za brak możliwości dostawy paczek zawierających towary niebezpieczne, wymienione wyżej.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Przed złożeniem zamówienia, sugerujemy zapoznanie się z Regulaminem oraz regulacjami dotyczącymi importu towarów niebezpiecznych.

Jakie są opłaty za dostawę przesyłki z USA?

Ceny dostawy obliczane są na podstawie wagi przesyłki
Za ciężar podlegający opłacie przyjmuje się wagę rzeczywistą (ciężar brutto) lub wagę objętościową. W zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Waga objętościowa jest obliczana na podstawie wymiarów (Długość (cm) x Szerokość (cm) x Wysokość (cm) / 6 000). Zazwyczaj duży przedmiot o niskiej wadze rzeczywistej zajmują więcej miejsca w samolocie niż mały, ciężki przedmiot. Dlatego linie lotnicze pobierają opłaty zgodnie z tą zasadą.

Formalności celne - import

Gdy paczki docierają na lotnisko Heathrow w Londynie, każda z nich podlega formalnościom celnym przywozowym - pozwala to na przesyłanie paczek do dowolnego kraju docelowego UE bez żadnych innych formalności celnych podczas transportu lub kraju docelowym.

Po dostarczeniu paczek do Wielkiej Brytanii zadeklarowana wartość USD jest przeliczana na GBP na podstawie kursu walutowego publikowanego co miesiąc przez HM Revenue & Customs (brytyjskie organy celne).

Paczki o niskiej wartości (LV) do 14,99 GBP: Paczki do tej wartości są zwolnione z formalności celnych, podatku importowego lub należności celnych przywozowych.
Paczki średnie (MV) o wartości od 15 GBP do 134,99 GBP: paczki indywidualne będą obciążone podatkiem VAT w wysokości 20% od wartości statystycznej.

Paczki o wysokiej wartości (HV) o wartości powyżej 135 GBP: paczki indywidualne będą obciążane według podatku VAT w wysokości 20%, plus CŁA importowe w zależności od kategorii produktów, wszystkie będą stosowane do wartości statystycznej każdej paczki.

Wartość statystyczna - VAT importowy i cła importowe są obliczane na podstawie wartości statystycznej, która jest wartością deklarowaną nieznacznie zwiększoną przez HMRC. Zazwyczaj, jednak nie zawsze, średni współczynnik statystyczny wynosi 1,04 (średni wzrost deklarowanej wartości o 4% w celu uzyskania wartości statystycznej).

Importowe płatności celne są sumowane z importowego podaktu VAT, należności celnych przywozowych i wszelkich innych podatków importowych płaconych przez EshopWedrop na rzecz HMRC (brytyjskie organy celne) w imieniu klientów za import paczek do Wielkiej Brytanii. Są one wypłacane w GBP i te same kwoty bez marginesu na górze są aktualizowane w systemie EshopWedrop dla każdej paczki. System następnie przelicza kwoty GBP na walutę lokalną każdego kraju przeznaczenia (np. EUR na Litwę, RON na Rumunię) na podstawie oficjalnych kursów wymiany opublikowanych przez NBP i obowiązujących w dniu, w którym dokonano formalności celnych importowych. Te importowe płatności celne będą obliczane jako kwoty do zapłaty przez klienta podczas zamawiania ostatniej dostawy już w kraju docelowym.

Opłata za usługę odprawy celnej w imporcie: Jest to opłata za usługę pobierana od klientów przez EshopWedrop za załatwienie formalności importowych każdej przesyłki. Opłaty te są różne dla paczek NN, SN i WN i są zgodne z oficjalną listą taryf opublikowaną na stronie internetowej.

Opłata za usługę importu płatności celnych: jest to opłata za usługę pobierana od klientów przez EshopWedrop za usługę dokonywania importowych płatności celnych w imieniu klienta. Są to VAT importowy, cła importowe i inne podatki importowe płacone przez EshopWedrop (lub jego podwykonawców i wyznaczonego agenst) do HRMC (brytyjskie organy celne) w celu importowania każdej paczki. Opłata ta jest procentem od całkowitej kwoty takich importowych płatności celnych dokonanych za każdą paczkę, przy czym opłata minimalna jest naliczana i są one zgodne z oficjalną listą taryf opublikowaną na stronie internetowej.

UWAGA: Każda paczka będzie traktowana indywidualnie. Oznacza to, że procedury celne importowe będą stosowane osobno dla każdej paczki.

W przypadku, gdy więcej niż jedna paczka dla tego samego klienta jest skonsolidowana w jedną przesyłkę przybywającą na lotnisko Heathrow w Wielkiej Brytanii, skumulowana wartość wszystkich paczek dla tego samego klienta jest brana pod uwagę przy określaniu kategorii celnej każdej paczki (paczka o niskiej wartości, paczka o średniej wartości lub paczka o wysokiej wartości).

Na przykład. Niezależnie od indywidualnych wartości, dwie paczki o wartości 10 funtów będą traktowane jako paczki o średniej wartości - jest to wynikiem ich skumulowanej wartości 20 funtów i będą rozliczane na zamówienie zgodnie z paczkami i usługami celnymi o średniej wartości importu opłaty przedstawione powyżej.

Czy istnieje maksymalny limit wagi podlegającej opłacie?
Tak, 300 kg. *

Czy istnieje maksymalny limit deklarowanej wartości paczki?
Maksymalna wartość deklarowana paczki: 2500 USD *

* Jeśli paczka przekracza którykolwiek z tych limitów, przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z naszym zespołem, a jeden z przedstawicieli naszego klienta poinformuje Cię o procesie, którego należy przestrzegać. Tylko paczki w ramach tych limitów są uważane za Przesyłki zgodnie z naszymi Standardowymi Warunkami i taryfami oraz obowiązują wszystkie inne warunki. Każda paczka przekraczająca którykolwiek z tych limitów będzie musiała zostać uzgodniona ze specjalnymi warunkami i taryfami.

Czy usługa jest dostępna dla firm lub tylko dla konsumentów (osób prywatnych)?

Usługa może być również wykorzystywana przez firmy, ale odprawy celne importowe są dokonywane w Wielkiej Brytanii elektronicznie dla całej przesyłki wykonanej ze wszystkich paczek skonsolidowanych w jeden transport. Dlatego nie możemy dostarczyć żadnej deklaracji celnej importowej dla każdej paczki, która zwykle jest wymagana przez firmę jako dokumentacja uzupełniająca VAT importowy lub należności celne przywozowe zapłacone za formalności importowe.

Powyższe ma zastosowanie do wszystkich paczek nawet dla konsumentów (prywatnych klientów indywidualnych) - nie będzie dostępna żadna indywidualna deklaracja celna importowa dla poszczególnych paczek i nie będziemy w stanie dostarczyć klientom dokumentacji potwierdzającej VAT importowy lub Opłaty celne importowe płacone za poszczególne paczki.

Jak kupować w USA?

Chcesz złożyć zamówienie w USA używając adresu magazynu EshopWedrop w Nowym Jorku ?
Zdecydowanie zalecamy zapoznać się z poniższymi informacjami - postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby upewnić się, że przesyłka zostanie bezpiecznie dostarczona.

Najpierw odwiedź swoje konto EshopWedrop, aby sprawdzić, czy dostępny jest adres magazynu w USA.
Jeśli nie masz konta EshopWedrop zarejestruj się.

Jak działa usługa zakupów w USA?

Magazyn EshopWedrop w USA znajduje się w Nowym Jorku, w pobliżu lotniska JFK. Oznacza to, że za każdym razem, gdy robisz zakupy przez Internet w USA, Twoje paczki będą wysyłane do magazynu w USA, a stąmtąd będą dostarczane do magazynu w Wielkiej Brytanii, przez lotnisko Heathrow.

Dostawy do magazynu USA są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (czasu nowojorskiego).
Wszystkie paczki są przetwarzane w ciągu 24 godzin po dostawie, z wyjątkiem przesyłek dostarczanych w czwartki, które są przetwarzane tego samego dnia.

Obecnie w każdy piątek przesyłki wyjeżdzają z magazynu  w USA, wylatują z lotniska JFK w Nowym Jorku w niedzielę i przylatują na lotnisko Heathrow w Londynie w poniedziałek rano.

W ten sposób paczki dostarczane do naszego magazynu w USA od piątku do czwartku będą przetwarzane i rejestrowane w naszym systemie do czwartku. Klienci będą musieli zaktualizować dane celne tych paczek do godz. 17:00 w czwartek, aby upewnić się, że paczki wyjadą w piątek. 

Co muszę zrobić, gdy paczka dotrze do magazynu w USA?

Zaloguj się na swoje konto EshopWedropi wykonaj następujące czynności:
Dodaj dokumentację pomocniczą dla kategorii produktów i deklarowanych wartości (faktura, potwierdzenie zamówienia online, faktura proforma itp.).
Dokumenty muszą jasno przedstawiać opis produktów, ilość i kwotę zapłaconą za produkty. Jeśli brakuje któregokolwiek z tych szczegółów, paczka nie może opuścić USA! Uzupełnij szczegóły wymienione powyżej TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Zadeklaruj wartość w USD, w tym wszelkie obowiązujące podatki od sprzedaży i koszty dostawy w USA, zgodnie z przesłaną dokumentacją pomocniczą. Maksymalna wartość za paczkę zaakceptowaną przez system wynosi 2500 USD. Jest to maksymalna wartość dla uproszczonych formalności eksportowych akceptowanych przez amerykańskie organy celne.

Uwaga: jeśli nie masz domyślnego adresu dostawy w kraju docelowym zadeklarowanym na koncie, zostaniesz poproszony o dodanie adresu. Jest to warunek konieczny do wysłania paczek z USA. Ten adres zostanie zadeklarowany jako adres dla formalności celnych wywozowych i importowych.

Co się stanie, gdy paczki dotrą do Wielkiej Brytanii?

Po pierwsze, paczki docierają do Wielkiej Brytanii w poniedziałek na lotnisko Heathrow w celu odprawy celnej importowej (więcej informacji na temat formalności celnych importowych poniżej). Po odprawie celnej przesyłki zostaną dostarczone do magazynu EshopWedrop w Wielkiej Brytanii. W magazynie paczki zostaną posortowane i wysłane następnym zaplanowanym transportem.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

Jak działa EshopWedrop?

KROK 1 - Po rejestracji otrzymasz swój numer ID oraz dostęp do adresów magazynów lokalnych EshopWedrop, których będziesz używał podczas robienia zakupów  online w dostępnych krajach.

KROK 2 - Kupuj w swoich ulubionych sklepach internetowych. Tutaj znajdziesz kilka pomysłów na zakupy, ale zawsze możesz skorzystać z innego sklepu. POMYSŁY NA ZAKUPY

KROK 3 - W sklepie internetowym podaj jako adres dostawy adres magazynu EshopWedrop oraz swój identyfikator EshopWedrop (przy nazwisku).

KROK 4 - Poczekaj na potwierdzenie, że Twoje zamówienie dotarło do lokalnego magazynu EshopWedrop (weź pod uwagę czas dostawy w danym kraju, zgodnie z opcją dostawy). Po otrzymaniu  Twojego zamówienia, nasz zespół przygotuje go do wysyłki.

Krok 5 - Wiemy, że zakupy przez Internet mogą być czasem stresujące, dlatego regularnie informujemy Cię drogą mailową o lokalizacji i statusie paczek. Możesz to sprawdzić w dowolnym momencie, logując się na konto EshopWedrop lub korzystając z dostępnego narzędzia śledzenia na stronie internetowej EshopWedrop. 

Krok 6 - Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy paczka dotrze do Polski. Dostawa do domu albo do biura? A może wolisz osobiście odebrać zamówienie z paczkomatu? Wybierz najbardziej dogodną opcję.

Jakie towary nie mogą być importowane z USA do Polski?

Magazyn EshopWedrop w USA jest położony w Nowym Jorku. To oznacza, że zakupy ze sklepów internetowych powinny trafić właśnie tam. Następnie z magazynu w USA zostaną dostarczone samolotem z lotniska JFK do lotniska Heathrow w Londynie.

Po dotarciu na lotnisko Heathrow, każda paczka jest poddana formalościom celnym – to pozwala na to by paczki mogły swobodnie poruszać się po Unii Europejskiej bez dalszych zatrzymań na kontrolę celną.

Poniżej lista towarów, które nie mogą być importowane z USA do Unii Europejskiej:

 • Ziemia, rośliny, korzenie, nasiona.
 • Warzywa, buwy, owoce, ziemniaki, niabiał i produkty zwierzęce – roby, jaja, miód, mleko.
 • Mięso- w tym szynka, bekon, kiełbasa oraz pasztet.  
 • Towary nietrwałe różnych rodziajów.
 • Jakiekolwiek jedzenie, suplementy, leki lub kosmetyki, które otrzymały Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów.
 • Żywe lub martwe zwierzęta, pszczoły i inne insekty, skóry, futra.
 • Drewno, węgiel drzewny, żelano i stal, magnesy.
 • Pieniądze, karty płatnicze.
 • Biżuteria, diamenty.
 • Baterie, materiały wybuchowe, substancje łatwopalne lub niebezpieczne, substancje radioaktywne.
 • Aerozole, benzyna, olej napędowy i inne paliwa, zapalniczki zawierające gaz.
 • Gaz łzawiący, gaz maczugowy, gaz pieprzowy, maski i filtry gazowe.
 • Noże, broń palna.
 • Fajerwerski, proch strzelniczy, broń, materiały wybuchowe, amunicja, wyposażenie wojskowe, poduszki powietrzne.
 • Narkotyki, produkty farmaceutyczne, pestycydy, herbicydy, fungicydy.
 • Płynny tytoń, alkohol.
 • Cukier, sól.
 • Perfumy, lakiery do paznokci.

Uwaga: Podane produkty mają służyć jako przykłady a lista nie jest wyczerpująca. Prosimy upewnić się, że zamawiana paczka nie narusza prawa USA, Unii Europejskiej i Polskiego. 

Naszym priorytetem jest dostarczenie paczek do klienta bez żadnych komplikacji. Jednakże, za utratę paczek zawierających towary z powyższej listy nie ponosimy odpowiedzialności. Organy celne zastrzegają sobie prawo do ewentualnej konfiskaty takich paczek lub ich zniszczenia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.  

Przed zakupami, prosimy zapoznać się z regulaminem serwisu oraz wszelkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi importu z USA..

 

Jakie towary są zabronione w transporcie do Polski?

Szanowny kliencie, poniżej znajduje się lista towarów, których przewóz do Polski jest zabroniony:

 • monety, rachunki, banknoty lub papiery wartościowe, czeki podróżne, platyna, złoto, srebro, kamienie szlachetne, biżuteria i przedmioty wartościowe;
 • leki psychodeliczne, narkotyki;
 • materiały wybuchowe, substancje łatwopalne lub inne substancje niebezpieczne lub substancje radioaktywne;
 • żywe zapasy (w tym pszczoły i inne owady);
 • broń, amunicja, kule;
 • napoje alkoholowe o stężeniu powyżej 70%, pozostałości i odpady, reaktory jądrowe, podgrzewacze wody, odbiorniki zawierające gaz, puste pojemniki na gaz, zbiorniki z paliwami silnikowymi;
 • dzieła sztuki, osobiste przedmioty wartościowe;
 • mięso i podroby, ryby, skorupiaki i inne bezkręgowce wodne, mleko i produkty mleczne, jaja, drzewa, cebulki, korzenie, rośliny, kwiaty i rośliny ozdobne, zboża i nasiona, żywica, miód, cukier, ciasta, różne produkty karmy dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt, tytoń, alkohol, sól, siarka, rudy, paliwa mineralne, olejki eteryczne, produkty chemiczne, produkty farmaceutyczne, oborniki mineralne, produkty fotograficzne, surowe skóry, drewno, węgiel drzewny, żelazo i stal.
Jakie towary nie mogą być dostarczane z USA do Polski?

Magazyn EshopWedrop w USA znajduje się w Nowym Jorku. Oznacza to, że za każdym razem, gdy robisz zakupy przez Internet u amerykańskich sprzedawców internetowych, Twoje przesyłki najpierw zostają wysłane do magazynu EshopWedrop w USA. Następnie Twoje paczki są dostarczane do magazynu w Wielkiej Brytanii przez lotnisko Heathrow, zanim trafią do Polski.

Gdy przesyłki docierają na lotnisko London Heathrow w Wielkiej Brytanii, każda z nich podlega odprawie celnej - pozwala to na  dostarczenie przesyłek do dowolnego kraju docelowego UE bez żadnych innych formalności celnych podczas transportu lub w kraju docelowym.

Poniżej znajduje się lista produktów, które nie mogą być dostarczone z USA do Europy zgodnie z formalnościami celnymi w Wielkiej Brytanii:

 • Gleba, rośliny, korzenie, nasiona, drzewa, kruszce, pasza dla zwierząt, nawozy mineralne, kwiaty i rośliny ozdobne.
 • Warzywa, cebulki, owoce, ziemniaki, nabiał lub inne produkty pochodzenia zwierzęcego - ryby, jaja, miód, mleko.
 • Mięso i podroby - w tym szynka, bekon, kiełbaski i pasztet.
 • Łatwo psujące się produkty dowolnego rodzaju.
 • Wszelkie produkty żywnościowe, suplementy, leki lub kosmetyki, dla których wydano ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumenta.
 • Żywe lub martwe zwierzęta, pszczoły, skorupiaki i inne owady, w tym inne bezkręgowce wodne, skóry, futra.
 • Drewno, węgiel drzewny, żelazo i stal, magnesy, pozostałości i odpady.
 • Pieniądze (w tym monety), karty kredytowe, karty debetowe, rachunki, banknoty lub papiery wartościowe lub czeki podróżne.
 • Dzieła sztuki lub przedmioty wartości osobistej.
 • Biżuteria, diamenty, kamienie szlachetne, platyna, złoto, srebro lub cenne przedmioty.
 • Baterie, materiały wybuchowe, substancje łatwopalne, produkty chemiczne, siarka, paliwa mineralne, żywica lub inne substancje niebezpieczne / substancje radioaktywne.
 • Aerozole, podgrzewacze wody, zbiorniki z paliwami silnikowymi, benzyną, olejem napędowym i innymi paliwami, zapalniczki zawierające paliwo.
 • Gaz łzawiący, Gaz maczugowy, Gaz pieprzowy, odbiorniki zawierające gaz, puste pojemniki z gazem, maski gazowe i filtry maski gazowej.
 • Noże, pistolety.
 • Fajerwerki, proch strzelniczy, kule, broń palna, broń, reaktory jądrowe, materiały wybuchowe, amunicja, sprzęt wojskowy, spray do samoobrony, poduszki powietrzne.
 • Nielegalne narkotyki, leki psychodeliczne, narkotyki, produkty farmaceutyczne (w tym weterynaryjne), pestycydy, herbicydy, fungicydy.
 • Napoje płynne, tytoniowe lub alkoholowe o stężeniu przekraczającym 70%.
 • Cukier i sól.
 • Perfumy, olejki eteryczne lub lakier do paznokci.
 • Produkty fotograficzne.
 • Zboża, ciasta i różne produkty żywnościowe dla zwierząt domowych.

Naszym priorytetem jest upewnienie się, że przesyłki są odprawione i dostarczone do Ciebie. Jednak w przypadku przesyłek zawierających produkty wymienione na powyższej liście, nie ponosimy odpowiedzialności za straty. W skrajnych przypadkach władze mogą skonfiskować i zniszczyć zamówione przedmioty.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Przed złożeniem zamówienia zdecydowanie zalecamy zapoznać się z naszym Regulaminem - 3.10 (3) dotyczącym rozmiaru, opakowania i zawartości Przesyłki.

Dlaczego warto korzystać z EshopWedrop?

Tysiące kupujących online w Europie używają EshopWedrop do dostarczania paczek z zagranicy.

Oto kilka powodów, dlaczego EshopWedrop może być Twoim ulubionym partnerem zakupów online:

Marki, które kochasz, w Twoim zasięgu. Z EshopWedrop masz dostęp do produktów wysokiej jakości i największych sklepów internetowych w Europie. Nawet do tych, które nie oferują dostawy do Polski. EshopWedrop się tym zajmie!

Wszyscy wiemy, że w takich krajach jak Stany Zjednoczone, promocje w sklepach internetowych to prawdziwy szał zakupowy. Większość towarów z tych sklepów w Polsce będzie znacznie droższa lub niedostępna! Z EshopWedrop możesz teraz kupować dowolne produkty i korzystać ze wszystkich promocji sklepów internetowych w USA, a także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy Włoch!

Łącz swoje zamówienia: Prawdopodobnie chcesz kupić produkty z wielu sklepów lub nawet z różnych krajów, co może skutkować wysokimi kosztami dostawy. Dzięki EshopWedrop możesz łączyć wszystkie swoje zamówienia w ramach jednej dostawy, dzięki czemu wszystkie Twoje paczki zostaną dostarczone razem, a Ty będziesz mógł zaoszczędzić czas i pieniądze!

Kalkulator cen -  Zapewnia możliwość oszacowania kosztów dostawy przesyłek z całego świata do adresu magazynu Polsce. Odwiedź kalkulator cen EshopWedrop, aby oszacować koszty dostawy paczki.

Wiele opcji dostawy i odbioru - zakupy online oznaczają wygodne zakupy!
Zamawiaj zakupy do domu, do pracy lub do paczkomatu. A może chcesz zaskoczyć przyjaciela prezentem?

Możesz wybrać to, co jest dla Ciebie najwygodniejsze, ponieważ EshopWedrop oferuje różne opcje dostawy i punkty odbioru zlokalizowane w całej Polsce.

Deklaracja celna dla paczek z USA

WAŻNE: Aby upewnić się, że paczka zostanie wysłana w następnym zaplanowanym transporcie, zaloguj się do swojego konta i zaktualizuj wszystkie szczegóły celne wymagane dla przesyłki (deklaracja wartości, towar, dodaj fakturę zakupu). Każdy odjazd będzie obejmował tylko paczki ze wszystkimi wymaganymi informacjami niezbędnymi do odprawy celnej. Wszystkie paczki, których te informacje nie zostaną zaktualizowane, pozostaną w magazynie do czasu ich aktualizacji. 

Jaki jest adres zakupów EshopWedrop?

Po dokonaniu rejestracji otrzymasz adresy dla zakupów online w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i USA. Zawsze możesz znaleźć te adresy po zalogowaniu na swoje konto EshopWedrop.

Gdy robisz zakupy przez Internet i korzystasz z jednego z tych adresów, twoje paczki są dostarczane do odpowiedniego magazynu EshopWedrop w danym kraju.

Dzięki temu procesowi możesz czasami skorzystać z opcji bezpłatnej dostawy, którą sprzedawcy detaliczni często oferują swoim klientom. Oznacza to, że musisz zapłacić tylko za koszty związane z dostarczeniem paczki do Polski przez EshopWedrop.

Przykład: zamówiłeś książkę z darmową dostawą z Amazon.co.uk. Przy opłacie podałeś adres otrzymany w sklepie EshopWedrop. Oznacza to, że Twoja paczka zostanie najpierw za darmo wysłana do naszego magazynu EshopWedrop w Wielkiej Brytanii, a następnie Twoje towary będą dostarczone do Polski (opłata według wybranej opcji dostawy).

Skąd mam wiedzieć, że moje produkty dotarły na podany adres dostawy EshopWedrop?

Nasz system automatycznie wysyła do Ciebie powiadomienia e-mail po otrzymaniu Twojej paczki. Następujące dane są zawarte w naszym powiadomieniu e-mail dla każdej otrzymanej paczki:

 • Waga
 • Wymiary
 • Numer przesyłki
 • Bezpośredni link do konta EshopWedrop, gdzie można zobaczyć zdjęcie z paczką (paczkami), a także wszystkie szczegóły powyżej.

Opcjonalnie możesz również wstępnie powiadomić nas o przybyciu przesyłki, korzystając z dedykowanego formularza dostępnego na koncie EshopWedrop. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy chcesz.

Kiedy przesyłki mogą być dostarczane do magazynów kraju pochodzenia?

Magazyn kraju pochodzenia może przyjmować przesyłki w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 17:00 (czasu lokalnego).

Gdzie i kiedy mogę odebrać paczki?

Możesz wybrać ostateczną dostawę paczek, gdy tylko dotrą one do naszego magazynu docelowego w Polsce.

Aby odebrać paczki, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Dostarczanie pod wskazany przez Ciebie adres
 • Odbiór ze wskazanego przez Ciebie paczkomatu
 • Odbiór z naszego centralnego magazynu w Polsce
Jak mogę sprawdzić status Mojej przesyłki i jak mogę się dowiedzieć, kiedy dotrze do celu?

Poinformujemy Cię e-mailem kiedy:

 • Twoje paczki dotrą do magazynu pochodzenia EshopWedrop (Twoje adresy zakupów EshopWedrop)
 • Twoje paczki odjadą w kierunku kraju docelowego
 • Twoje paczki dotrą do naszego magazynu w kraju docelowym
 • Twoje paczki dotrą wybranego przez Ciebie punktu odbioru, lub pod wskazany przez Ciebie adres
 • W każdej chwili możesz także sprawdzić swoje paczki na koncie EshopWedrop. Znajdziesz tu wszystkie szczegóły i status wszystkich swoich paczek, konsolidacji, historii, wystawionych faktur itd.
Dokonałem zakupu online, ale nie widzę go wśród moich paczek na koncie EshopWedrop. Dlaczego? Co mogę zrobić?
 • Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy sklep internetowy wysłał Twoje produkty i czy zostały one pomyślnie dostarczone na Twój adres zakupowy EshopWedrop.
 • Czy otrzymałeś numer śledzenia zamówienia ze sklepu internetowego? 
 • Jeśli produkty zostały dostarczone, ale sprzedawca nie oznaczył prawidłowo twojego ID na paczce, zachowamy Twoje paczki w kategorii „Niezidentyfikowany” i przeprowadzimy dochodzenie.
 • Uprzejmie prosimy o kontakt z nami i przesłanie nam wszystkich danych, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji.
 • Przetwarzanie zamówienia do systemu może potrwać do 24 godzin, a o otrzymaniu paczki dla Ciebie powiadomimy Cię mailowo.
Sklep internetowy (Ebay.co.uk, Amazon.co.uk) nie akceptuje numeru telefonu podanego przez EshopWedrop. Co powinienem zrobić?

Spróbujmy tego:

 • Sprawdź, czy prawidłowo wybrałeś kraj dostawy.
 • Zmień „+44” (kod brytyjski) na „0” (zero) - ebay.co.uk
 • Usuń +44 i pozostaw tylko resztę numeru - Amazon.co.uk
Czy mogę robić zakupy w innych sklepach internetowych?

Oczywiście! Nasz katalog sklepów internetowych to tylko początek. Możesz kupować w dowolnym sklepie internetowym, który realizuje dostawy na adres magazynu EshopWedrop w wybranym kraju.

Czy mogę porównać ceny między różnymi sklepami internetowymi?

Oczywiście! Zalecamy korzystanie z Pricerunner na zakupy w Wielkiej Brytanii, a dla sklepów we Włoszech i Niemczech z Preis.

Jak obliczana jest opłata za wysyłkę?

Koszt wysyłki jest zgodny z naszym cennikiem, który można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Szacunkowy koszt wysyłki można obliczyć za pomocą naszego kalkulatora online, który można również znaleźć na naszej stronie internetowej.

Koszt jest oparty na wadze każdej paczki w kg.

W przypadku, gdy waga objętościowa (długość X szerokość X wysokość) cm / 6000 jest większa niż rzeczywista waga paczki, koszt wysyłki jest obliczany na podstawie wagi objętościowej.

Korzystając ze strony internetowej Eshopwedrop, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Czytaj więcej

Poczekaj, aż zweryfikujemy Twój kod pocztowy